Goodbye Tägerwilen, Welcome to Brampton

Na týchto stránkach pracujú Ondrej a Peter Škopkovci.

Pribudla nová Ondrejova bike stránka.
There is new page on our website, Ondrej's bike page.

Takže sme sa úspešne presťahovali a snažíme sa nejako usadiť. Tu sú naše posledné fotky.

So, we successfully moved to Canada and we are trying to settle down. Here you can see our latest pictures from trip and early days in Canada.

S pozdravom (best regards),
Ondrej a Peter


Naše najnovšie obrázky/Our the most recent pictures/Unsere neuste Bilder: Séria 15, Séria 16

2002
Séria 1, Séria 2
2003
Séria 3, Séria 4, Séria 5, Séria 6, Séria 7, Séria 8
2004
Séria 9, Séria 10, Séria 11, Séria 12, Séria 13, Séria 14, Séria 15, Séria 16